Sorgun Gençlik Derneği tarafından hazırlanan Sorgun Gençlik Merkezi işbirliğinde T.C İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı PRODES Programı tarafından finanse edilen "Kariyere İlk Adım" projesi kapsamında 7 farklı Eğitim ve 1 Çalıştay düzenlendi.

Sorgun Gençlik Derneği Yönetim Kururlu Başkanı Halil Uğuz, projemiz kapsamında 15-29 yaş aralığında yer alan 230 gence Liderlik Eğitimi, Sivil Toplum ve Gönüllülük, Girişimcilik Eğitimi, Yeni Nesil İş Bulma Stratejileri ve Mülakat Teknikleri Eğitim, Sosyal Medya Okuryazarlık Eğitimi, Güzel ve Etkili Konuşma Eğitimi ve Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri verildiğini belirtti.

Projenin amacını anlatan Halil Uğuz şunları kaydetti: "Yozgat’ta yaşayan 15 - 29 aralığındaki gençlerin girişimciliğini, istihdamını, liderlik vasıflarını artırmak, gençlerde gönüllülük bilinci oluşturarak sosyal hayata aktif olarak katılımlarını sağlamak, sosyal ve kişisel gelişimlerini desteklenmek ve toplumsal hayata tam katılımlarını sağlamak, sosyal uyumu güçlendirmek amacıyla gençler arasında dayanışmayı geliştirmek ve hoşgörüyü teşvik etmek, bağımlılığının zararları konusunda gençleri bilinçlendirmek, gençlerin kendilerine zarar verebilecek tekliflere karşı “hayır” deme yetilerinin geliştirebilmek, gençlerin ufkunu genişleterek özellikle imkânları kısıtlı olan gençlerin öz güvenlerinin gelişmesini sağlamak, akran öğrenimi aracılığıyla yeni kültürler, alışkanlıklar ve yaşam tarzları keşfetmelerine katkı sağlamak, kamu-sivil toplum diyalogunun arttırılmasını sağlamak, gençlerin temel beceri ve yeterliliklerin seviyesini yükseltmek, öğrenme çıktılarına dayalı yenilikçi ve öğrenici merkezli yaklaşımlar kullanarak uygun değerlendirme ve belgelendirme yöntemlerini geliştirmektir.

Gerçekleştirilen Eğitimler:
Liderlik Eğitimi: Hedef kitlenin liderlik kavramı ve lider yaklaşımları geliştirerek, takım içerisinde liderlik rolü üstlenmeleri, kariyerleri için kişisel gelişimlerini ve yeterliliklerini geliştirmeleri hedeflendi. 35 katılımcının yer aldığı Eğitim programı kapsamında, takım içinde roller, liderlik yeterlilikleri, başarı stratejileri, çatışma yönetimi oturumları interaktif yöntemler ve uygulamalar ile düzenlendi.

Sivil Toplum ve Gönüllülük Eğitimi: hedef kitlenin örgütlenme, sivil toplum bilinci, örgütlenme çeşitleri, gönüllülük bilinci konularında farkındalık kazanarak; aktif vatandaş olarak gönüllü faaliyetlere katılım oranlarının arttırılması hedeflendi. 30 gencin katılımı ile gerçekleşen eğitim programında sivil toplum nedir?, toplumsal sorunlar nelerdir?, sivil toplum örgütleri türleri, başarılı sivil toplum örgütleri örnekleri, gönüllülük ve gönüllü kazanımları üzerine interaktif yöntemler kullanılarak gerçekleştirildi. Eğitim programında katılımcıların tartışma grupları, öğrenme odaklı oyunlar, grup çalışmaları gibi yöntemlerle aktif katılımı sağlandı. Gönüllülük ve sivil toplum konusunda farkındalık kazanan gençler toplumsal sorunların çözümüne yönelik STK’larda gönüllü olarak projeler geliştirme konusunda motivasyon kazandılar.

Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi: Eğitim programı ile 15-29 yaş arası hedef kitlenin bağımlılık konusunda bilinç kazanması, farkındalık oluşturularak toplum içinde rol model oluşturmaları, modern bağımlılık riskleri konusunda bilgi edinmeleri hedeflendi. SORGED aracılığı ila bağımlılıkla ilgili kurumsal müdahale fikirleri çalışması üzerine interaktif yöntemler kullanılarak gerçekleştirildi. Bağımlılıkla Mücadele konusunda farkındalık kazanan gençler toplumsal sorunların çözümüne yönelik STK’larda gönüllü olarak projeler geliştirme konusunda motivasyon kazandılar.

Güzel ve Etkili Konuşma Eğitimi: Hedef kitlenin kitle önünde konuşma fobisinin yenmesi, etkili konuşma ve sunum planlama teknikleri konusunda bilinç kazanması amaçlandı. Eğitim programında katılımcıların tartışma grupları, öğrenme odaklı oyunlar, grup çalışmaları gibi yöntemlerle aktif katılımı sağlandı.

Sosyal Medya Okuryazarlığı Eğitimi: Hedef kitlenin Sosyal Medya okuryazarlığı alanında bilinç kazanması, etkin ve verimli  internet kullanımına yönelik farkındalık geliştirilmesi amaçlandı. Eğitim programında katılımcıların tartışma grupları, öğrenme odaklı oyunlar, grup çalışmaları gibi yöntemlerle aktif katılımı sağlandı. Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı Medya icerikleri ve analizi, Bilinçaltı teknikleri, Reklam ve satis faaliyetleri, 25. Kare ve Çizgi film ve bilgisayar oyunları analizi konularında eğitim verdi.

Yeni Nesil İş Bulma Stratejileri Ve Mülakat Teknikleri Eğitimi
Hedef kitlenin istihdam oranının arttırılmasına yönelik olarak, kariyer planlama, doğru iş- doğru insan yaklaşımı geliştirme, etkin CV hazırlama, başarılı mülakat süreçleri yürütmeleri için gerekli farkındalığın kazandırılması amaçlandı. 37 gencin katılımı ile gerçekleşen eğitim programında Kariyer Nedir?, Kariyer Planlaması, Etkin CV Hazırlama, Europass ve Ekler, Doğru İş Bulma Yöntemleri, İş Bulma Araçları ve Başarılı Mülakat Süreci üzerine interaktif yöntemler kullanılarak gerçekleştirildi. Eğitim programında katılımcıların tartışma grupları, öğrenme odaklı oyunlar, grup çalışmaları gibi yöntemlerle aktif katılımı sağlandı. Ayrıca İŞKUR İŞ Meslek Danışmanları İbrahim Ekinci ve Abdulkadir Karaduman ise kurumun gençlere sağladığı hizmetler ve iş kulübü projesi hakkında kapsamlı bilgilendirme yaptı.

Girişimcilik Eğitimi: Hedef kitlenin girişimcilik kavramı, yenilikçi ve yaratıcı yaklaşım geliştirme, iş planı, kar planı ve risk analizleri konusunda farkındalık kazanarak, genç istihdamın arttırılmasına yönelik teşvik edilmesi amaçlandı.

İstihdam Politikaları Çalıştayı 100 gencin katılımıyla gerçekleştirildi.Çalıştayda Yozgat'ın en önemli problemleri arasında yer alan işsizliğin nedenleri sorgunlandı. Sorunlara yönelik uygulanan politikaları tartışıldı ve işsizlik sorununu gidermek için hangi istihdam politikalarının daha uygun olacağını konuşuldu. Çalıştay programında gençlerin iş ararken karşılaştıkları sorunlar detaylı ele alındı. Yozgat'ta gençlere sunulan iş imkânları ve istihdam politikaları ele alınarak girişimcilikle ilgili fırsat ve kısıtlamalara da bakıp genç girişimciliğinin gençlik istihdam edilebilirliğe etkisi sorgulandı. Ayrıca çalıştay programında Sorgun Belediye Başkanınımız Sayın Ahmet ŞİMŞEK Sorgun ilçemizde gençlere sunulan imkanlar ve istihdam alanında yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verdi. Çalıştayda ortaya çıkan sorunlar ve sonuçlar raporlanarak en kısa sürede ilgili kurum, kuruluş, sivil toplum kuruluşları ve gençlerle paylaşılacak."