2021 Yılı Afet Eğitim Yılı münasebetiyle İlimizdeki afet risklerini tanımlamaya ve azaltmaya yönelik hedef, strateji ve eylemleri belirlemek amacıyla İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Bilgilendirme Toplantısı Yozgat Valisi Ziya Polat'ın başkanlığında yapıldı.

Vali Polat "İl afet risk azaltma planlarının hazırlanması ve uygulanmasıyla; şehirlerde güvenli bir yaşam sağlamak, afetlerden dolayı oluşabilecek can ve mal kayıplarını azaltmak ve önlemek, afet risk azaltma bilinci oluşturmak amaçlanmaktadır. Yapacağımız çalışmalarla her türlü afete hazır olmamız lazım" dedi.