Yozgat'taki sivil toplum kuruluşları, Myanmar yönetiminin Arakanlı Müslümanlara yönelik yaptığı katliamlara tepki gösterdi

Memur-Sen il binasında gerçekleştirilen basın toplantısında sivil toplum kuruluşları Arakan'daki Müslümanlara yönelik yapılan katliamların son bulması için ortak basın açıklaması yaptı. Sivil toplum kuruluşları adına açıklamalarda bulunan Memur-Sen Şube Başkanı Kenan Şerefli, Arakan'da zulüm ve insanlık trajedisinin yaşandığını söyleyerek,"Evrensel emperyalizmin Myanmarlı Müslümanlara on yıllardır baskı ve şiddet uygulayan Uzakdoğu kolu, evinden, yurdundan sürüp servetlerini yağma, topraklarını talan ettiği insanları, bu kadarla da yetinmeyip en acımasız bir şekilde katletmektedir. Bütün insanlığın gözleri önünde hiçbir hak, hukuk, adalet ve etik ilkelere itibar etmeksizin işlenen kitlesel cürüm ve cinayetlere başta BM olmak üzere devletler, siyasetçiler, aydınlar, sanatçılar, gazeteciler, sivil toplum örgütleri özetle bütün dünya sessiz kalmaktadır" dedi.

Arakanlı Müslümanlara biran önce yardım eli uzatılması gerektiğini belirten Şerefli,"Daha önce Filistin'de, Gazze'de, Bosna'da ve halen süren Irak, Suriye işgallerinde görüldüğü üzere insanlık yok olmuştur. Neredeyse bütün katliamlara maruz bırakılanların Müslüman olmaları, evrensel haksızlık, zulüm ve işkencelere karşı gösterilen betondan sessizlik ve duyarsızlığın bilinçli bir tercih olduğunu göstermektedir. İşin daha vahim boyutu ve anlatılamaz olan yanı acı ve işkencelere maruz bırakılan kardeşlerimize biz Müslümanların duyarsız kalması da anlaşılır gibi değildir. Bir an önce, kendimize dönerek, kim ve ne olduğumuzun bilincini yeniden kuşanarak, kardeşlik duygularıyla silkinip Arakanlı kardeşlerimize elimizi uzatmak zorundayız" şeklinde konuştu.

Sivil toplum kuruluşları olarak haksızlığa, zulme, sömürüye asla rıza göstermeyeceklerini dile getiren Şerefli,"Gittiğimiz her yerde, bulunduğumuz her platformda mazlum ve Müslümanların meselelerini gündeme taşıyacak, insanlık vicdanını uyandıracağız. Ayrıca buradan başta siyasi otoriteler olmak üzere Türkiye'de etkili ve yetkili herkesi, sınırları ve sınıfları aşan aidiyet ve kardeşlik duygularımızı hatırlayarak bu zulmü durdurmak, kalıcı barışı sağlamak için ellerinden gelen tüm gayreti göstermeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verdi.