Ak Parti Yozgat Milletvekili ve Anayasa Komisyonu üyesi Av.Yusuf Başer Kanal 24 Tv’nin haber kuşağı sonrası yayınlanan "Moderatör" programının canlı yayınına katıldı.

Moderatörlüğünü Kanal 24 parlamento muhabiri Nagehan Akbulut’un yaptığı programda Başer, "Yasama dokunulmazlıkları" hakkında açıklamalarda bulundu.
                          
Yasama dokunulmazlığı nedeniyle milletvekilleri ile aynı fiili işleyen vatandaşlar soruşturmaya ve kovuşturmaya tabi tutulup, cezalandırılırken; milletvekilleri, yasama görevlerini her türlü endişe ve baskıdan uzak ve tam olarak yerine getirebilmeleri için, bu muhakeme işlemlerinden muaf tutulduğu veya bu işlemlerin yapılması milletvekilliği süresinin sonuna ertelendiğini belirterek konuşmasına başlayan Milletvekili Başer; milletvekili dokunulmazlığının milletvekillerinin halkın iradesini Meclise tam olarak yansıtarak, milli iradenin eksiksiz gerçekleşmesini sağlamalarının aracı olduğunu; yasama görevini yürütenlerin bu görevi her türlü kaygı ve baskıdan uzak olarak güvenceli bir biçimde ve gereği gibi yapmalarını milletvekilleri için konulmuş bir ayrıcalık olmadığını söyledi.

Ak Parti Yozgat Milletvekili Av. Yusuf Başer; Türkiye’de  seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekilinin meclis kararı olmadan tutulamayacağını, sorguya çekilemeyeceğini, tutuklanamayacağını belirterek, milletvekilliği görevi müddetince  ceza davalarının durduğunu, milletvekilliği görevinin devamı sürecinde ertelendiğini veya kaldırılarak yargılamanın önünü açıldığına vurgu yaparak buna rağmen hazırlık soruşturmasındaki iş ve işlemler devam etmektedir dedi.
                          
Yasama dokunulmazlıklarının istisnaları olduğunu belirten Başer, bunların Ağır cezayı gerektiren  suçüstü halinde ve seçimden önce soruşturma başlamış olmak şartıyla Anayasamızın 14. Maddesinde belirtilen   "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozması ve demokratik laik cumhuriyeti ortadan kaldırmaya yönelik faaliyetler" olduğunda milletvekillerinin dokunulmazlığının olmadığını, her vatandaş gibi yargılandığını belirtti.
                          
Dokunulmazlıkları kaldırılması için Fezleke hazırlanan HDP’li vekiller için süreci anlatan Başer, Anayasa ve Adalet komisyonu üyesi vekillerden oluşan karma bir komisyon kurulacağını ve bu komisyonun başkanlığını da, Anayasa komisyonu başkanının yapacağını söyledi
                   
Başer, Meclis Başkanlığına gelen HDPli ,milletvekillerinin dokunulmazlıkları TBMM tarafından Anayasa ve TBMM içtüzüğündeki hükümler çerçevesinde kaldırıldığı takdirde her Türk vatandaşı gibi hukuk Devletinin gereği olarak bağımsız yargı önünde yargılamasının yapılacağını ifade ederek konuşmasını bitirdi.