Bozok Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü bünyesinde Böcek Müzesi kurulması için çalışmalar devam ediyor.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ’ın Yozgat faunasına önemli katkılar sağlayacağını belirttiği Böcek Müzesi kurulmasına ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti: 

"Bölümüz öğretim elemanları ve öğrencilerinin katkılarıyla, Yozgat başta olmak üzere birçok ilimizden toplanan böcek örnekleriyle, Bitki Koruma Bölümü bünyesinde Böcek Müzesi kurulması amacıyla farklı takımlardan pek çok örneğin koleksiyonlarının yapılmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmekte ve böylece hem ülkemiz hem de Yozgat faunasına önemli katkılar sağlanması amaçlanmaktadır.”

Bitki Koruma Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Gamze Pekbey yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: “Et Sinekleri olarak adlandırılan “Sarcophagidae” familyası, ülkemizde uzun yıllar ihmal edilmiş ve üzerinde çok az çalışma yapılmış bir familyadır. Larvalarının etlerle beslenme alışkanlıkları nedeniyle “Et Sinekleri“ olarak isimlendirilen Sarcophagidae familyası tanımlanmış 110 cins ve yaklaşık 3000 türle dünya genelinde bir dağılım göstermektedir.

Biyo-ekolojik olarak oldukça değişik habitatlarda yaşayan türleri, pek çok özel beslenme metotlarına sahiptirler. Familyanın en tipik özelliklerinden biri de türlerin tamamının larvipar olması yani canlı olarak doğmalarıdır. Bazı türleri, İnsan ve hayvanların yara, doku ve organlarının sinek larvaları tarafından işgal edilmesi anlamına gelen “miyasiz” hastalığına neden olurken Larva Tedavisi, Adli Entomoloji ve Entomotoksikoloji çalışmalarında yararlanılan türler de bulunmaktadır.

Bütün bu özelliklerine rağmen Et Sinekleri, ülkemizde uzun yıllar ihmal edilmiş ve üzerinde çok az çalışma yapılmış bir familyadır. Bu nedenle Türkiye Sarcophagidae türlerinin belirlenmesi amacıyla yaptığımız çalışmalar sonucunda şimdiye kadar, 9 cinse ait toplam 67 tür listelenmiştir. Bunlardan 2 cins (Angiometopa ve Brachicoma) ve 22 tür ülkemiz faunası için yeni kayıt olarak belirlenmiş, 2011 yılında ise Trabzon’dan elde edilen ve Sarcophaga trabzonensis ismi verilen bir yeni tür ilk kez Türkiye’den tanımlanmıştır."