TBMM Plan-Bütçe Komisyonunda Adalet Bakanlığı Bütçesi görüşülüyor.Süreyya Sadi Bilgiç Başkanlığında toplanan komisyonda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bakanlık bütçesi üzerine sunum yaptı. Bozdağ konuşmasında Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan Yargı reformlarına değindi.

Bozdağ şöyle konuştu: “Geçtiğimiz dönemlerde adalet alanında kapsamlı bir reform iradesi ortaya konulmuştur. Yapılan çalışmalarla çeşitli alanlarda önemli yollar kat edilmiş olmakla birlikte daha yapılacak çok iş bulunmaktadır. Bunun için reform irademiz kararlılıkla sürdürülecektir. Yürütülecek çalışmalar geçmişte olduğu gibi kapsayıcı ve yenilikçi bir anlayışla belirlenecektir. Amacımız adalete olan güveni en üst seviyeye çıkartmaktır. Çünkü yargıya güven duygusu bir algı olarak yargı organlarına işi düşsün ya da düşmesin tüm insanlar nezdinde oluşmaktadır. Bu alandaki olumsuz algının yargının meşruiyet temelini aşındıracağı şüphesizdir. Yargının meşruiyet temelini daha da güçlendirmek için yürüteceğimiz reform çalışmalarına geçtiğimiz dönemde kamuoyuna duyurduğumuz Yeni Yargı Reformu Stratejisi çerçevesinde devam edeceğiz. Ayrıca 64. Hükümet Programımızda da adalet sistemimize ilişkin politikalarımızı ortaya koymuş bulunmaktayız.”

HAKİM SAVCI SAYISINDA % 57 'LİK ARTIŞ
Hakim savcı sayılarındaki son rakamları veren Bakan Bozdağ şunları söyledi, "Biliyoruz ki, yargı alanında yapılacak tüm çalışmaların başarılı olabilmesi yeterli sayıda yargı mensubu ve yardımcı personel istihdamı ile mümkündür. Hükümetlerimiz tarafından yargının hâkim, savcı ve personel ihtiyacının giderilmesine yönelik çok önemli adımlar atılmıştır. 2002 yılından itibaren hâkim ve savcı sayısının uluslararası standartlara ulaştırılmasına imkânlar dâhilinde büyük önem verilmiş, o günden bugüne kadar hâkim ve savcı sayısı %57 oranında artırılmıştır. 2016 Şubat ayı itibariyle adli ve idari yargı teşkilatında toplam 14.714 hâkim ve savcı görev yapmaktadır. Bu sayının yargı teşkilatının iş yükü göz önünde bulundurularak daha da artırılması gerekmektedir. Bunun için gerekli planlamanın yapıldığını memnuniyetle belirtmek isterim. 

Yardımcı personel sayılarındaki artış sürecek
"Hâkim ve savcı sayısındaki artış trendinin yardımcı personel sayısı bakımından da yaşandığını memnuniyetle görüyoruz. 2002 yılında teşkilatımızda görev yapan personel sayısı Ceza İnfaz Kurumlarında görev yapanlar hariç olmak üzere 26.274 iken, bu sayı 2016 yılı Ocak ayı itibariyle %121 artışla 58.324 olmuştur. Yardımcı personel sayısındaki bu artış mahkeme ve savcılıkların faaliyetlerini aksamadan sürdürmelerine imkân tanımıştır. Diğer yandan bu konudaki artış hizmet genişlemesi dikkate alınarak önümüzdeki süreçte de sürdürülecektir."

İSTİNAF MAHKEMELERİ GELİYOR
İstinaf Mahkemelerini bir milat olarak gören Bozdağ, şu açıklamalarda bulundu, “Adli ve idari yargıda istinaf usulünü uygulayacak olan bölge mahkemeleri sayesinde daha etkin bir kanun yolu incelemesi sağlanacak ve böylelikle yüksek mahkemelerin önüne gelecek dosya sayısında da önemli miktarda azalış olacaktır. İstinaf sayesinde vatandaşlarımız temyiz incelemesi için artık Ankara’ya gelmek yerine, yerel düzeyde ve kolaylıkla haklarını arayabilecekler, üst mahkeme huzurunda daha rahat bir temsil imkânı bulabileceklerdir. İstinafların faaliyete geçmesi ile birlikte hukuk davalarının % 89’u, ceza davalarının % 91’i ve idari davaların da % 80’i istinafta kesinleşecektir.

Burada ifade etmek isterim istinaf mahkemeleri bir temyiz mahkemesi değildir ikinci derece yargılama yapan bir mahkemedir bu davalara istinafa geldiği zaman istinaf mahkemesi delilleri doğrudan inceleme değerlendirme gerektiğinde keşif yapma gerektiğinde tanık dinleme gerektiğinde bilirkişiye başvurma dahil herşeyi kendisi yapacak, usül ve yasaya bir aykırılık gördüğü zaman ilk derece mahkemesi gibi işin esasına girip doğrudan karar verecektir. Bu yargılamayı hızlandırcağı gibi bir ihtilafda birinci yargılamayı yapan mahkemenin kararı dışında ikinci bir heyetin ayrı bir gözle bakmasını sağlayarak adaletin doğru tecelli etmesine, hakkın sahibini bulmasına yol açacak ve dosyaların yargıtaydan ilk derece mahkemesine git gel uygulaması sona erecektir.”

MAKUL SÜREDE YARGILAMA
Bozdağ, makul sürede yargılamlaarla ilgili şunlara değindi:“Üzerinde çalıştığımız önemli konulardan biri de “Adli Zaman Yönetimi”dir. Adli zaman yönetimi gerek ülke genelinde gerekse mahkeme düzeyinde ideal yargılama sürelerinin belirlenmesini gerektiriyor. Kurulacak takip sistemi sayesinde geciken dosyalar için aksayan yönler dosya, mahkeme, yargı çevresi ya da ülke geneli için tüm yönleriyle ortaya konularak çözüm üretilmesi mümkün hale gelecek. Bu kapsamda Bakanlığımızda kurduğumuz komisyonlar halen çalışmalarına devam ediyor. Komisyonların çalışması Şubat ayı itibariyle tamamlanacak ve tüm kesimlerin görüşü alındıktan sonra çalışma HSYK’ya sunularak ideal yargılama süreleri duyurulacaktır. Bu sayede vatandaşlarımız davalarının ne kadar sürede sonuçlanacağı konusunda bilgi sahibi olacaktır.

ADALET HİZMETLERİNDE ALTYAPI
Bozdağ, “Adalet hizmetlerinin mehabetine uygun yerine getirilmesi için nitelikli hizmet binalarının inşa edilmesi Hükümetlerimizin önceliği olmuştur. Bu konunun uzun yıllar ihmal edildiğine yargı camiamız ve bütün kamuoyumuz şahittir. Hükümet binalarının alt katında veya kiralık binalarda son derece olumsuz ortamlarda adalet hizmeti verilmesi usulü terk edilmiş, merdiven altı adalet anlayışına artık son verilmiştir.” Açıklamalarında bulundu.

İŞTE TÜRKİYE'NİN AİHM KARNESİ

Konuşmasında Türkiye’nin AHİM Karnesine değinen Bozdağ şunları söyledi, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi süreçleri konusunda önemli adımlar atmış bulunmaktayız. Bunlardan en önemlisi Bakanlığımız bünyesinde İnsan Hakları Daire Başkanlığı’nın kurulması ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) nezdindeki süreçlerin 2012 yılından itibaren Bakanlığımızca üstlenilmiş olmasıdır.

AİHM sürecinin Bakanlığımız tarafından üstlenilmesi ile birlikte, konulara köklü çözümler bulunması için harekete geçilmiştir. Bu alanda attığımız adımlardan biri de 2013 yılı Şubat ayından bu yana faaliyet gösteren İnsan Hakları Tazminat Komisyonu’nun kurulmasıdır. 

12 Eylül 2010’da kabul edilen Anayasa değişikliği ile sistemimize dâhil olan Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı ile Kamu Denetçiliği Kurumu’nun kurulması insan haklarının korunmasına ilişkin standartlarımızı güçlendiren diğer hususlar olmuştur.  

AİHM deki süreçlere sadece savunma yapılmasından öte bir bakış açısı ile yaklaşılmış ve sorunlara kalıcı çözüm üretilmesi için çalışılmıştır. Bu alanda hazırlanan “İnsan Hakları İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı”nın hayata geçirilmesine ilişkin çalışmalar devam etmektedir."

Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısı
"64. Hükümet 2016 Yılı Eylem Planı içerisinde yeni yasalara da yer vereceğimizi Türkiye kamuoyuyla da paylaştık. Bunlardan bir tanesi  Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısıdır."

Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısı Adalet Komisyonumuzdan geçti. Plan, Genel Kurulumuzda bu hafta inşallah  görüşülecek. Parlamentomuz evet derse kabul edilecektir. Yargıya güveni tesis bakımından son derece önemli gördüğümüz bilirkişilik müessesesini yeniden ele alıyor ve bilirkişilik müessesesini ilk defa müstakil bir kanunda tanzim ediyor, Bilirkişilik Danışma Kurulu, Bilirkişilik Daire Başkanlığı kuruyor, bilirkişilerin nitelikleri, seçimi, denetimi konusunda etkin bir sistem kuruyor ve bilirkişilerin hukuk dışına çıkmaları halinde uygulanacak yaptırımları daha caydırıcı hale getiren bir düzen getiriyoruz. Bilirkişilik Kanun Tasarımız da yarınki Bakanlar Kurulunun gündeminde yer alacak. Bakanlar Kurulumuzun kabulü halinde parlamentoya gelecektir.

NOTERLİK MÜESSESİ REFORMA TABİ TUTULACAK
Bekir Bozdağ, reforma tabi tutmayı düşündükleri alanlardan birinin de noterlik olduğunu bildirdi.

Bozdağ: “Halen, avukatlar, hakimler ve savcıların listeye yazılarak, noter olmayı beklediklerini ifade eden Bozdağ, şu anda sistemde bulunanların sırayla gitmesi halinde, ömürlerinin noter olmaya yetmeyeceğini kaydetti. O nedenle, Noterlik Kanunu'nda değişiklik yaparak, sıra beklemeyi kaldıracaklarını belirten Bozdağ, müktesep hakların korunacağını söyledi. Bozdağ, "Bundan sonra hukuk fakültesi mezunları noter olmak için noterlik sınavına girecekler. Noter yardımcısı olmak için de bir sınav olacak" diye konuştu.
 
Türkiye'deki noter sayısının bin 844 olduğunu, 2002'de ise bin 231 olduğunu aktaran Bozdağ, noterlerin baktığı işleri artırmak üzere hazırlık yaptıklarını bildirdi.
 
Avukatlık Kanunu'nu değiştirmek üzere hazırlık içinde olduklarını anlatan Bozdağ, taslak hazırlayarak görüşe gönderdiklerini söyledi. Son çalışmaları yaptıklarını belirten Bozdağ, "Bundan sonra avukatlığa geçişi de sınavlı hale getireceğiz. Burada da müktesepleri koruyacağız" dedi.

YENİ YAKLAŞIM VE UYGULAMALAR
Adalet hizmetlerinin kalitesini artırmak üzere farklı yaklaşımlar ve yeni disiplinler ortaya konmaktadır diyen Bozdağ, açıklamlarında: “Bir diğer çalışma ise, mahkeme yönetimi sisteminin güçlendirilmesidir. Bu çalışma kapsamında 63 adliyede ön bürolar, danışma masaları kurulmuş olup, ön bürolar ve danışma masaları adliyeye gelen vatandaşlarımıza hizmet sunmakta ve onların işlerini kolaylaştırmaktadır. Önümüzdeki süreçte bu uygulama ülke geneline yaygınlaştırılacaktır.” 

“Öte yandan yargı ve medya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi yargı reformu çalışmalarımızın önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu kapsamda adliyelerde basın sözcüsü görevlendirilmekte ve medya iletişim büroları açılmaktadır. Pilot adliyelerde yapılan bu çalışma 2016 yılında ülke geneline yaygınlaştırılacaktır. Bu çalışmayla kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamayı ve medya organlarına yargısal süreçler hakkında doğrudan bilgi verilmesini amaçlıyoruz.”  Dedi.