Avrupa Sporlar Federasyonu Sivil Toplum Örgütü - Gençlik Grubu (ENGSO Youth ) tarafından yürütülen ve Erasmus+ Programı ile Avrupa projesi olarak finanse edilen SEDY oturumu İtalya’nın Sardinya adasında gerçekleştirildi.

16 Avrupa ülkesinden engelliler ve spor alanında çalışan akademisyen, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve gönüllüleri ve bu alanda faaliyet gösteren ulusal örgütlerden uzmanların katıldığı oturumda Bozok Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretim elemanı Araş. Gör. Ferhat Esatbeyoğlu üniversite ve Avrupa ParaVoleybol Federasyonu (ParaVolley Europe) adına ülkemizi temsilen yer aldı. 

Araş. Gör.  Esatbeyoğlu oturumun 3. gününde engelli sporu olan “Oturarak Voleybol” hakkında katılımcılara bilgi verdi. Katılımcılar tarafından denenen Oturarak Voleybol sporu büyük ilgi gördü.

Spor ve fiziksel aktivitenin birleştirici ve engelli bireyleri toplumla kaynaştırıcı rolü göz önünde tutularak gerçekleştirilen oturum esnasında bireysel ve grup çalışmaları neticesinde engelli bireyler için sporun önemi çatısı altında farklı fikirler, araştırmalar ve güncel örnekler tartışılıp raporlandırıldı.