Yozgat - Sorgun - Alaca yol ayrımı Çalatlı mevkiinde kurulacak olan Bozok Organize Sanayi Bölgesi, 2017 yılı yatırım programına alınarak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “Kamu Yararı Kararı” onaylandı.
 
İl merkezine 13, Sorgun ilçesine 22, Yozgat Havalimanına 2.2 Km uzaklıkta ki Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesi Yozgat’ın sanayileşmesi açısından önemli bir yatırım olacak.
 
Bozok OSB’nin yatırım programına alındığını belirten Vali Yurtnaç, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği gereğince Bozok OSB’nin organları olan, müteşebbis heyeti (15 kişi), yönetim kurulu (5 kişi), denetim kurulu (2 kişi)  ve bölge müdürlüğü ihdas edilerek çalışmalara başlandığını söyledi.
 
2016 yılında kuruluşunu tamamlayan Yozgat Bozok OSB’nin 2017 yılı yatırım programına alınarak, kamulaştırmaya esas olmak üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “Kamu Yararı Kararı” alındığını kaydeden Vali Yurtnaç, “Yozgat teşvik kapsamında 5’inci bölgede yer almaktadır. Yozgat’ta, yatırımını Bozok Organize Sanayi Bölgesinde yapan yatırımcılar, vergi indirimi ve sigorta primi, işveren hissesi destekleri açısından bir alt bölgede (6. Bölge) uygulanan desteklerden yararlanma imkânına sahip oluyorlar. Beşinci bölge teşvik avantajları ise, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi, faiz desteğinden oluşuyor” dedi.
 
BOZOK OSB’NİN İLAVE AVANTAJLARI
- Karayolu ile Samsun Limanına 280 Km, Mersin Limanına 450 Km mesafede olması
- Merkez ilçe ile birlikte 14 ilçe, 421 bin nüfusu ve kirlenmemiş doğası
- Doğu - Batı, Güney - Kuzey ana hatlar olarak bilinen Devlet Karayollarının kesişimin de bulunması,
- Büyük şehirlere yaklaşık 200 km mesafe ile çevreye lojistik sağlayacak bir konumda olması,
- Bozok OSB’ye 2.2 km. uzakta proje çalışmaları devam eden Yozgat Havalimanının bulunması yatırımcılara ayrı bir imkan sağlaması
- Bozok OSB yerleşik alan sınırları içinden geçen Botaş’a ait Doğalgaz Boru Hattı, Yozgat Belediyesi’ne ait içme suyu isale hattı, TEİAŞ/ÇEDAŞ’a ait enerji iletim hattı ile parsele cepheli devlet karayolu ağına bağlanması
- Altyapı çalışmaları hızla devam eden Ankara-Yozgat-Sivas yüksek hızlı tren hattının hizmete girmesiyle Yozgat - Ankara arasının 50 dakika ve Yozgat - İstanbul arasının 4 saate inecek olması ve daha birçok imkanlar ile Bozok Organize Sanayi Bölgesi yatırımcılar için cazibe merkezi olacak ve Yozgat ekonomisine büyük katkılar sunacaktır.
 
2017 yılı yatırım programına alınan Yozgat Bozok OSB’nin kamulaştırma, halihazır harita, plana esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu ve imar planı çalışmalarına hız verilerek 4-5 ay gibi kısa bir sürede tamamlanması hedefleniyor.
 
Bozok OSB İmar planının Bilim, sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanması ve askı süresi bitiminde parselasyon planı, gerekli teknik ve alt yapı hazırlıklarının tamamlanması ve kabul işlemlerinden sonra yatırımcılara Bozok OSB’de arsa tahsisine başlanılacak.