Türk Sağlık-Sen Yozgat Şube Başkanı Hayati Tuncal, performansa dayalı döner sermaye sistemini yeniden dizayn edilmesi gerektiğini ve sistemin yamalarla kurtalımayacak hale geldiğini belirtti.

Türk Sağlık-Sen Yozgat Şube Başkanı Hayati Tuncal, döner sermaye sorunlarına ilişkin olarak yaptığı basın açıklamasında şunları kaydetti: "Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti devleti Sosyal bir devlettir. Sosyal devlet olma ilkesi gereği vatandaşlarının Adalet, Eğitim, Emniyet ve Sağlık hizmetlerini karşılamakla görevlidir.
            
1924 Anayasasında öngörülen sosyal devlet ilke gereği; Diğer bazı hizmetlerde olduğu gibi sağlık hizmetlerin daha iyi verilebilmesi için Döner Sermaye Sistem 1925 tarihinde 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanuna dayanılarak kurulmuştur.
           
1927 tarihinde çıkan 1050 sayılı Muhasebe Umumiye kanunun 49.maddesi gereğince kurulan Döner sermayeler bir takım mesleki ve ticari faaliyetler ile devlete ek gelir sağladığından elde edilen gelirden bir kısmının ilgili hizmetleri veren çalışanlara ödenmesi olarak düzenlenmiştir.
           
Zaman içerisinde bazı yönetmeliklerle değişikliklere uğrayan döner sermayeler; çalışanlar için asla ama asla bir lütuf değildir. Döner sermayeler sağlık personellerinin, türlü mesleki riskler ve zorluklar altında çalışarak kazandığı emeği ve alın terleridir.
           
Bugün yanlış algılanan ve uygulanan Döner Sermaye uygulamalarından dolayı sağlık personelleri aşağıda ki kayıplara uğramaktadır.
1- Döner Sermaye ödendiği bahanesi ile diğer devlet memurlarına yapılan ek iyileştirmelerden Sağlık personelleri maalesef mahrum bırakılmaktadır.  
2- Döner Sermayelerden yapılan kesintiler nedeniyle, sağlık çalışanları bir üst vergi dilimine erken girmektedir. Neticesinde de yılbaşında alınan maaşları yılsonuna doğru sürekli eksilmiş biçimde alınmaktadırlar.
3- Döner Sermayeler emekliliğe yansıtılmadığı için birçok çalışan emeklisi dolduğu halde ne yazık ki emekli olamamakta ve emekli oldukların da ise ciddi ekonomik sıkıntılar ile karşı karşıya kalmaktadırlar.
4- Döner Sermaye gelirleri her geçen gün arttığı halde çalışanlar bu artıştan gerekli iyileştirmeleri almamakta, riskli birimlerde çalışan sağlıkçılar neredeyse 10 yıl önce aldıkları döner sermayeye mahkûm edilmektedir.
 
Değerli Basın Mensupları; Performansa dayalı döner sermaye sistemi artık içinden çıkılamaz bir hale gelmiştir. Bugün bakıldığında çalışana da bir faydası kalmadığı açıktır. Dün döner sermaye sisteminde adaletsizlik vardı. Bugün performansa dayalı döner sermaye ücretleri 5,6 TL gibi trajikomik düzeylere indi.
            
Çalışanlar çalıştıkça çok kazanacak denildi. Muayene, ameliyat ve tüm tıbbi hizmetlerde çok büyük artışlar olmasına rağmen sağlık çalışanlarının döner sermayeleri eridi. Döner sermayeler çalışanın alın teri olduğu ilan edildi ama her ne hikmetse kurumların yaşadığı her finansal sıkıntıda döner sermayeler kullanıldı çalışanın hakkı başka firma ve kişilere dağıtıldı.

Sağlık çalışanlarına ilave ücret artış taleplerine karşılık döner sermayeniz var denilerek hem kapılar kapatıldı hem de döner sermayeler yok edilerek çalışanın geliri azaltıldı.

Döner sermaye ödemelerine göre harcamalarını, kredi ve taksitlerini ayarlayan sağlık çalışanları geçinemez hale geldi. Eğer bir sağlık çalışanın evine borçlarını ödemediğinden dolayı haciz gelirse, geçim sıkıntısı nedeniyle ailesindeki huzur bozulursa, tüm bunların vebali sağlık çalışanın emeğini yok eden ve bunlara kayıtsız kalanlar olacaktır.
         
Çünkü döner sermaye sistemi çökerken çalışanı da girdabın içine aldı ama çare aranmadı, çözüm üretilmedi.  Pansuman bile sayılamayacak tedbirler büyük çözümler gibi sunuldu.
          
Her seferinde bunların bir işe yaramadığı anlaşıldı. Defalarca bu sorunu çözün, sistem kötüye gidiyor dememize rağmen çağrılarımıza kulak tıkandı. Malum-Sen’in her toplu sözleşmede döner sermayeler 400 TL artacak, şu bölümde olanlar şu kadar çok alacak lafları ile çalışanlar oyalandı, elde kalanın koca bir sıfır olduğu görüldü.
           
Kısacası bardak doldu, sabır taştı. Bugün yapılması gereken performansa dayalı döner sermaye sistemini yeniden dizayn etmektir. Sistem artık yamalarla kurtulacak gibi değildir. Sistemi temelden yapılacak değişikliklerle düzeltmek mümkün olacaktır.
          
Bu yapılırken çalışanlar sistemin öznesi olmalı ve merkezine konmalıdır. Çalışanların aldıkları ücretleri makul bir düzeyde tutacak ve emekliliklerinde de yansımasını sağlayacak adaletli bir sistem acilen hareket geçirilmelidir.
        
Sağlık Bakanlığı bu konuya öncelik vermeli ve gerekli yasal hazırlığını bir an önce tamamlamalıdır. Tekrar bir ifadeyle hiç kimse unutmasın; Sağlık çalışanlarının döner sermaye ile ilgili talepleri lütuf değil! Haktır. Ekstra istek değil! Olması gerekendir.
         
Türk Sağlık-Sen olarak buradan Sağlık Bakanlığına sesleniyoruz; çalışanın döner sermayesini yok etmek yerine adaletin sağlandığı ve emekliliğe yansıtıldığı bir düzeni sağlayın. Artık döner sermayeler bir sorunun değil! Çalışan için ekonomik bir iyileştirmenin adı olsun.

Basın açıklamamıza son verirken Yozgat Şehir Hastanemizin geçen hafta; Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu (HIMSS) yetkililerinin denetimlerinden başarıyla geçerek, almış olduğu "Seviye 7 Tam Dijital Hastane “ödülünü tebrik ediyor.

İlimize ve ülkemize bu başarıları kazandıran yönetici ve sağlık personelleri arkadaşlarımızın hak ettikleri döner sermayelerinde emeklerinin karşılığınca alması gerektiğini bir kez daha ifade ederek, Sağlık Bakanlığı’nın almış oldukları ( HIMSS 7 ) ödülü nedeniyle yönetici – çalışan ayırt etmeksizin tüm Yozgat Şehir Hastanesi çalışanlarına bir aylık ödül vermesini teklif ediyorum."