TBMM Genel Kurulunda, Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerinde şahsı adına söz alan AK Parti Yozgat Milletvekili ve TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül, tasarının kobiler tarafından beklenen bir düzenleme olduğunu belirterek "Kobilerin, esnaf ve sanatkarların, özellikle teminat ve kefillikte çekmiş oldukları güçlüklerin, bir nebze bu kanunla bertaraf edileceğine inanıyorum." diye konuştu. 

Milletvekili Akgül küçük ve orta ölçekli iş yapan esnafların beklediği 'Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanun'un TBMM Genel Kurulunda oylanarak kabul edildiğini belirterek, "Esnafımızın kredi işlemlerinde önün açmak için hazırlanan bu kanun hayırlı olsun. TESKOMB Genel Başkanı olmam sıfatıyla esnaf olarak hükümetimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Daha önce gerçek veya tüzel kişilerin belirli varlıkları teminat olarak gösterip, bu varlıkların maddi değeri karşılığında kredi vb. finansman kaynaklarına ulaşması günümüzde yaygın bir uygulama alanı kazanmıştır. Bu tür bir finansman mekanizması yatırımcılar tarafından artık bir ihtiyaç olarak değerlendirilmektedir. Finansal piyasaları etkin çalışan bir ekonominin iktisadi büyüme konusunda taşıdığı potansiyelin farkındayız ve bu potansiyelimizi kullanmak için elimizden gelen tüm gayreti göstermemiz gerekiyor. Ülkemizde finansmana erişim mekanizmasına işlerlik kazandırmak noktasında önemli bir adım olarak değerlendiriyorum" dedi.

Akgül, işletmelerin taşınırlarının güvence altına alınmasında büyük kolaylık sağlanacağını vurguladı.