Program, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesis yapımı ve hayvan alımı, arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği, kanatlı yetiştiriciliği ve tesis yapımı, ipek böceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı, kapama meyve bahçesi tesisi, fide, fidan, iç ve dış mekan süs bitkisi yetiştiriciliği, kontrollü örtü altı yetiştiriciliği, kültür mantarı üretimi, tıbbi ve aromatik bitki üretimi,  işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi, coğrafi işaretli, yerli gen kaynaklarını kullanarak organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim,  coğrafi işareti olan gıdaların üretimi konulu projeleri kapsamakta.

Başvuru yapacak genç çiftçilerde, 31.03.2017 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan tebliğ tarihinden itibaren 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olmak, başvuru tarihi itibariyle okur-yazar olmak, başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışan olmamak, başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak, başvuru tarihi itibarıyla Katma Değer Vergisi (KDV), gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak, hayvansal üretime yönelik, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesisi yapımı ve hayvan alımı konulu proje başvuruları için bu tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 15 adet büyükbaş veya 50 adet küçükbaştan fazla hayvan sahibi olmamak, arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği konulu proje başvuruları için bu tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmamak, ‘Genç Çiftçi’ hibesinden faydalanmış, hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandığı halde sözleşmeyi imzalamamış, hibe sözleşmesi iptal edilmiş veya genç çiftçi proje değerlendirme komisyonunca başvurusu reddedilmiş olmamak, aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak şartları aranmakta.

Ayrıca, ücretli çalışan, KDV, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olan, hayvansal üretim projeleri için tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 15 adet büyükbaş veya 50 adet küçükbaştan fazla hayvan sahibi olan,  arıcılık projeleri için tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 50 adetten fazla kovan sahibi olan, ‘Genç Çiftçi’ hibesinden faydalanmış, hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandığı halde sözleşmeyi imzalamamış, hibe sözleşmesi iptal edilmiş veya genç çiftçi proje değerlendirme komisyonunca başvurusu reddedilmiş olan, aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olan kişilerin eşi olmamak şartları aranmakta.

‘Genç Çiftçi’ hibe desteğinden yararlanmak isteyen, kırsal alanda yaşayan veya yaşamayı taahhüt eden 18-40 yaş arası çiftçilerin "https://gencciftci.tarim.gov.tr" internet adresinden 07.04.2017-05.05.2017 tarihleri arasında ön başvuru ve 05.05.2017 saat 17.30'a kadar bulundukları yerdeki İl veya İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine kesin başvuru için dosya teslimini şahsen yapmaları gerekmekte.