Yozgat Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Yozgat Devlet Hastanesinde görev yapmakta olan Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Ümit Işık, Antalya'da gerçekleştirilen 10. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı kongresine konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmacı olarak yer aldığı panelde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Bağımlılık isimli sunumunu yapan Dr. Işık, katılımcılara şunları aktardı; "Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) okul çağı çocuklarının en sık görülen psikiyatrik bozukluğudur. Türkiye'de DEHB'nin okul çağı çocuklarındaki sıklığı %10 olup, 30 kişilik sınıfta 2-3 adet DEHB tanılı çocuk bulunabilmektedir. DEHB'ye sıklıkla başka tanılar da eşlik etmektedir. Eşlik eden en önemli bozukluklardan biri de madde bağımlılığıdır. 

Çocukluk çağında DEHB tanısı almış olan olguların yaşamın ilerleyen dönemlerinde sigara, alkol, esrar, eroin, kokain ve diğer maddelere bağımlılık geliştirme olasılıkları oldukça yüksektir. Tedavi edilmemiş DEHB, sigara bağımlılığı riskini 3 kat, diğer maddelerin bağımlılığını ise 2 kat arttırmaktadır. 

Madde bağımlılığı için tedavi merkezlerine başvuran olgularında %25'inde DEHB bulunmaktadır. Yani her dört madde bağımlısından biri ek olarak DEHB tanısı almaktadır. Medyada çıkan yanlış haberler ve DEHB tedavisinde kullanılan bazı ilaçların kırmızı reçeteyle satılması nedeniyle ailelerin DEHB tedavisinde kullanılan ilaçlar nedeniyle çocuklarında bağımlılık gelişebileceği ile ilgili yersiz kaygıları olabilmektedir. 

Ancak yapılan çalışmalar DEHB tedavisinde kullanılan ilaçların bağımlılık riskini kesinlikle arttırmadığı hatta DEHB'nin erken dönemde tedavi edilmesinin bu çocuklarda gelişebilecek olan bağımlılık riskini %85 azalttığını ortaya koymaktadır. DEHB ve madde bağımlılığı arasındaki bu belirgin ilişki, okul çağı çocuklarında DEHB'nin tanınmasının ve tedavi edilmesinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Unutulmamalıdır ki DEHB tedavisinde her olguya kendi gereksinimlerine uygun bütüncül bir tedavi uygulamak gerekmekte olup, DEHB biyolojik nedenli bir hastalık olduğu başlıca tedavisi ilaç tedavisidir" dedi.