Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında hazırlanan Yozgat İl Afet Müdahale Planında yer alan ve Yerel Düzey Hizmet Grubunda görevlendirilen ana çözüm ortağı olan ilgili kurum ve kuruluşlar ile Valimiz Kadir Çakır başkanlığında "İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı"  gerçekleştirildi. 

Yapılan toplantıda, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunun görevleri, ana ve destek çözüm ortağı kurumlar tarafından afet öncesi, esnası ve sonrasında yürütülmesi gereken faaliyetler, ilimizin afet risk ve tehlikeleri, ilimizde meydana gelebilecek her türlü olay karşısında uygulamaya konulacak olan 0’ıncı dakika planlaması gibi afet yönetimini ilgilendiren konular görüşüldü.