Akademik Seminerler-IV kapsamında Bozok Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belegatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Karim El F.Ahmed Abdeldaim, "İbnul Kayyım El Cevzinin Tıbbul Nevebi" adlı eserinden örnekler sundu.

Yrd. Doç. Dr. Karim El F.Ahmed Abdeldaim seminerde, “İbnul Kayyım El Cevzinin Tıbbul Nevebi” eserinin yazılma amacı hadislerdeki tıbbi konuları ve onların öneminden bahsetti. Tıbb-ı Nebevî’nin Kur’ân-ı Kerim ayetleri ve Hz. Muhammed (sav)’in hadislerinden, yaşayışından ve yapılmasına izin verdiği hususlardan kaynaklanan tıpla ilgili tavsiye ve uygulamalar olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Abdeldaim Tıbb-ı Nebevî’nin sadece hadislerden  değil aynı zamanda Kur’an tarafından da desteklendiğini sözlerine ekledi.

Seminer öğrencilerin sorunlarının yanıtlanmasının ardından sona erdi.