Sorgun Gençlik Derneği tarafından hazırlanan ve Sorgun Gençlik Merkezi işbirliğinde düzenlenen, T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı PRODES Programı kapsamında finanse edilen “Kariye İlk Adım” projesi kapsamında 10 Şubat 2018 tarihinde "İstihdam Politikaları Çalıştayı" 100 gencin katılımıyla gerçekleştirildi.

Çalıştayda Yozgat'ın en önemli problemleri arasında yer alan işsizliğin nedenleri sorgunlanırken, sorunlara yönelik uygulanan politikaları tartışıldı ve işsizlik sorununu gidermek için hangi istihdam politikalarının daha uygun olacağını konuşularak, çalıştay programında gençlerin iş ararken karşılaştıkları sorunlar detaylı ele alındı. 

Yozgat'ta gençlere sunulan iş imkânları ve istihdam politikaları ele alınarak girişimcilikle ilgili fırsat ve kısıtlamalara da bakıp genç girişimciliğinin gençlik istihdam edilebilirliğe etkisi sorgulandı. Ayrıca çalıştay programında Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, Sorgun ilçesinde gençlere sunulan imkânlar ve istihdam alanında yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verdi. Çalıştayda ortaya çıkan sorunlar ve sonuçlar raporlanarak en kısa sürede ilgili kurum, kuruluş, sivil toplum kuruluşları ve gençlerle paylaşılacak.