Sorgun Gençlik Derneği tarafından hazırlanan İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı PRODES Programı kapsamında finanse edilen "Kariyere İlk Adım" isimli projenin tanıtım toplantısı yapıldı. 

Toplam süresi 6 ay olan proje 01.10.2017 tarihinde başlayıp 01.04.2018 tarihinde sona erecek. Projenin ortağı Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Sorgun Gençlik Merkezi olurken, projenin tüm aşamasında Sorgun Gençlik Merkezi ile işbirliği yapılacak.

Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, projenin amacının ilçede yaşayan 15  -29 aralığındaki gençlerin girişimciliğini, istihdamını, liderlik vasıflarını artırmak, gençlerde gönüllülük bilinci oluşturarak sosyal hayata aktif olarak katılımlarını sağlamak, sosyal ve kişisel gelişimlerini desteklenmek ve toplumsal hayata tam katılımlarını sağlamak, sosyal uyumu güçlendirmek amacıyla gençler arasında dayanışmayı geliştirmek ve hoşgörüyü teşvik etmek, bağımlılığının zararları konusunda gençleri bilinçlendirmek, gençlerin kendilerine zarar verebilecek tekliflere karşı “hayır” deme yetilerinin geliştirebilmek, gençlerin ufkunu genişleterek özellikle imkânları kısıtlı olan gençlerin öz güvenlerinin gelişmesini sağlamak, akran öğrenimi aracılığıyla yeni kültürler, alışkanlıklar ve yaşam tarzları keşfetmelerine katkı sağlamak, kamu-sivil toplum diyalogunun arttırılmasını sağlamak, gençlerin temel beceri ve yeterliliklerin seviyesini yükseltmek, öğrenme çıktılarına dayalı yenilikçi ve öğrenici merkezli yaklaşımlar kullanarak uygun değerlendirme ve belgelendirme yöntemlerini geliştirmek olduğunu belirtti.

Yönetim Kurulu Başkanı Uğuz, proje kapsamında 15-29 yaş aralığında yer alan 210 gence eğitimler verileceğini belirterek, şunları kaydetti: "Bu kapsamda Her eğitime 30 genç katılacaktır. Eğitimlerin tamamı klasik eğitim yöntemlerinin dışında yaygın eğitim metotları kullanarak yapılacaktır. Proje kapsamında verilecek eğitimler, Girişimcilik Eğitimi ,Yeni Nesil İş Bulma Stratejileri Ve Mülakat Teknikleri Eğitim, Sosyal Medya Okuryazarlık Eğitimi, Güzel ve Etkili Konuşma Eğitimi, Sivil Toplum ve Gönüllülük Eğitimi, Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi, Liderlik Eğitimi

Eğitimlerin tamamlanmasından sonra İstihdam Politikaları Çalıştayı yapılacak. Gençlerin en önemli sorunlarından biri istihdam edilebilirlikleridir. Bölgemizde politika yapıcıları, ilgili kamu kurumlarını, STK yöneticilerini, iş adamlarını ve eğitime katılan tüm gençleri bu çalıştayda buluşturulacak. Çalıştayın amacı Bölgemizde yaşanan genç işsizliğinin nedenlerini ortaya koymak, soruna yönelik uygulanan politikaları tartışmak ve işsizlik sorununu gidermek için hangi istihdam politikalarının daha uygun olacağını belirlemektir. Bu amaçla, gençlerin iş ararken karşılaştıkları sorunlar detaylı ele alınacak. Daha somut olarak, işverenlerin gençlerden beklentilerini ve buna karşılık gençlerin ne tür beceri ve özellikler sunabildiklerini ele alınacak. Çalıştay rapor haline getirilecek ve ilgili kurum, STK ve gençlerle paylaşılacak.

Son olarak proje kapsamında gençlerin tarih ve kültür bilincini geliştirmeleri amacıyla ve yeni yerler tanımalarını için Yozgat, Sarıkaya Roma Hamamı ve Kerkenez harabelerine gezisi düzenlenecektir.

Eğitimler ve gezilerin tamamı ücretsizdir. Başvurular 15-29 yaş aralığındaki tüm gençlere açık olup, katılmak isteyen gençler Derneğimizin ve Sorgun Gençlik Merkezinin web sayfalarından ve sosyal medya hesaplarından başvuru yapabilir."