Yozgat'ta 2011 yılında 18 bin olan kaz sayısı, yapılan bilimsel araştırma ve çiftçilerin kaz üretimine yönelmesi ile 10 kat artarak 40 bin sayısına ulaştı. Tarım Bakanlığı ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Koordinatörlüğü IPARD kapsamında kaz yetiştiriciliğine yüzde 70 hibe ile devlet desteği alan Yozgat çiftçisi kaz çiftçiliği kurmaya yöneldi.

Bozok Üniversitesi, Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Zooteknik Bölümü, ilde kaz üretimi yaygınlaştırmak için hazırladığı '"Yozgat'taki̇ Kazların Kesi̇m Karkas ve Et Kali̇te Özelli̇kleri̇ni̇n Araştırılması'" Projesi kapsamında çiftçilere kaz üretiminde rehberlik ediyor. 2011 yılında başlatılan proje çerçevesinde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) alınacak hibeler ile kentte çiftçilere eğitimler verilerek kaz üretiminin arttırılması amaçlanıyor. Bu amaçla Bozok Üniversitesi öncülüğünde “Yozgat ilinde “Kaz Yetiştiricileri Birliği” kurularak müteşebbisler, örgütlü, fiyat politikasını belirleyebilen ve yönlendirebilen, modern ve çağa uygun üretim modellerinin uygulandığı kaz yetiştiriciliğine teşvik ediliyor.

Yozgat Kaz Üretim Üssü Olacak
Bozok Üniversitesi, Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Zootekni Bölümü Hayvan Yetiştirme ve Islahı Ana Bilim Dalı öğretim üyesi ve Proje sorumlusu Yrd.Doç.Dr.Mehmet Akif Boz, yaptığı açıklamada, Yozgat il genelindeki kaz varlığının ve özelliklerinin belirlenip, varlığının artırılarak, sektör haline getirilmesi noktasında projenin devreye sokulduğu söyledi. Kaz yetiştiriciliğinin son yıllarda Türkiye'de kanatlı hayvan sektöründe natif bir alan olarak göze çarptığını anlatan Boz, ''Bu üretimi 2011 yılında kaz yetiştiriciliği sektörünü Yozgat ilinde yapabilir miyiz? diye yola çıktık. Bunun neticesinde ilk çalışmamızı 2011 yılında gerçekleştirdik. 2016 yılında meyvelerini aldık. Bilimsel çalışmalarımız çerçevesinde yörede var olan potansiyeli tespit ettik ve neler yapılabileceği konusunda çalışmalar yaptık. Kesim, karkas ve et kalite özellikleri konusunda çalışmalar yaptık ve gördük ki Yozgat yöresi kaz yetiştiriciliğinde Türkiye’de en önde gelen şehirlerimizden bir tanesi. Kaliteli et üretimi kesim ve karkas özellikleri yüksek, tüketicilerin isteği yönünde bir üretim yapmaya uygun bir bölgemiz. Ekolojik şartların getirdiği avantajları çok iyi'' diye konuştu.

2011 yılına göre kaz yetiştiriciliğinin 10 kat arttığını belirten Mehmet Akif Boz, ''En güzel tarafı küçük ölçekli yapılan yetiştiricilikler artık orta ve büyük ölçekli yetiştiriciliğe dönüştü. Daha bilinçli daha profesyonel üretimler yapılmaya başlandı. Yaptığımız girişimler ve devletimizin verdiği destekle beraber 2016 yılı itibari ile Tarım Bakanlığı TKDK IPARD kapsamında kaz yetiştiriciliğine artık yüzde 70 hibe ile devlet desteği verilmekte. Bu üreticilerimiz için çok iyi bir avantaj sağladı. Birçok üreticimiz bunu alabilmek adına üretimlerini profesyonel hale getirdi. Sektör kendini geliştirmeye başladı.'' ifadelerini kullandı.

Üniversitemiz Öncülüğünde Kaz Yetiştiriciliği Birliği Kurulacak
Bozok Üniversitesi olarak bütün çiftçilerin yanında olduklarını belirten Boz, “Bozok Üniversitesi sektörü yakından takip etmiş ve problemleri belirlemiştir. Bu problemlerin en önemlileri bilgi kirliliği, bilgi eksikliği ve pazarlama sorunudur. Esasında kaz canlı ve kesilmiş olarak rahatlıkla satılabilmesine rağmen belirli bir fiyat politikası oluşturulamadığından sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu sorunu ortadan kaldırmak amacıyla üreticilerin oluşturduğu bir birliğin kurulması fikri ortaya çıkmıştır. Bu amaçla Bozok Üniversitesi öncülüğünde “Yozgat ilinde Kaz yetiştiricileri birliği” kurulması çalışmaları başlamıştır. Bu çalışmaların neticesinde örgütlü, fiyat politikasını belirleyebilen ve yönlendirebilen, modern ve çağa uygun üretim modellerinin uygulandığı kaz yetiştiriciliği yapılacaktır. Bozok Üniversitesi olarak kaz yetiştiricisi çiftçimizin gerekli bilgi kaynaklarının sağlanması ve alt yapısı güçlü bir sektör oluşturulması amaçlanmaktadır.Bu kapsamda Üniversitemiz Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi toplantı salonunda ilk toplantımızı gerçekleştirerek üreticilerimizin ve müteşebbislerimizin sorunları ve önerilerini dinledik.

Rektör Karacabey'in Desteği Büyük
Var olan kaynaklarımızı en etkin biçimde kullanabilmek adına yetiştiricilerimizle toplantılar ve saha ziyaretleri yaparak üretimi teşvik etmeye gayret gösterdiklerini belirten Boz şunları kaydetti: “Bozok Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Salih Karacabey’in kaz yetiştiriciliğine olan destekleri sayesinde Yozgat ilinde kaz yetiştiriciliğinin bir marka şehir olabilmesi, şehre katma değer sağlaması Üniversitemizin sektöre sağlayacağı en önemli amaçlarımızdandır.

Yerköy ilçemizde bulunan arazimizin kaz üretim istasyonu olabilmesi için yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla “Bozok Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi” bünyesinde faaliyetlerine başlayacak ve bölgemiz ve ülkemiz için uygun yüksek verimli hayvanlarımızın elde edilmesi sağlanacaktır. Yapılacak ıslah çalışmaları ile bilimsel ve ekonomik kaynaklarımıza katkı sağlanacaktır."