Bozok Üniversitesi ve Yozgat Belediyesi işbirliği ile "Konak Sohbetleri" adı altında her hafta Çarşamba günleri Hüzni Baba Tarih, Edebiyat ve Musiki Konağı'nda gerçekleştirilen sohbetin bu haftaki konuğu İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Yılmaz oldu. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Özköse ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tayip Duman’ın da katıldığı program karşılıklı sohbet havasında gerçekleşti.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Yılmaz “İslam’da Kadının Yeri” temalı konuşmasında, Kur’an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin uygulamaları ve İslam tarihine bakıldığında fertlerin hatasından kaynaklanan bir takım suiistimaller dışında, kadının en mualla mevkiyi İslam’la kazandığı konusu ele alındı.

Prof. Dr. Yılmaz konuşmasında; “Yüce dinimiz iki açıdan bakar: Birincisi analık sıfatı, ikincisi cahiliye devrinde diri diri toprağa gömülmekten çıkarıp cenneti ayaklarının altına sermiş olması. Bütün bu gerçekler göz önünde iken ve İslam öncesi kadının konumu bilinmeden İslam kadını dışlamıştır, ötekileştirmiştir demek ya cahillik ya da insafsızlıktır. İslam, bütünüyle mükemmellikler dini olarak, her meselesinde olduğu gibi, kadın konusunda da, başka sistemlerle karşılaştırma yapılarak tezkiye edilmeye de muhtaç değildir.” ifadelerini kullandı.

Günümüzde kadın konusu ele alınırken düşülen tuzaklardan birinin kadın erkek eşitliği iddiası olduğunu belirten Yılmaz; “Kadın ile erkek birbirinin eşiti değil, eşdeğeridir ve eşidir. Bir bütünün birbirlerini tamamlayan parçalarıdır. Kadın ve erkeğin her biri insanın yarısıdır. Kadını yok sayan erkek, kendi yarısından vazgeçmiş demektir. Yani biri olmadan diğeri eksik ve yarımdır. Aziz kitabımız Kur’an-ı Kerimin muhatabı insandır. Kur’an-ı Kerim muhatap aldığı insanı kadın olsun erkek olsun eşit bireyler olarak görür. İslamiyet, din görünümlü bazı batıl inançlarda olduğu gibi, kadını şeytanın ürünü veya kötülüklerin tohumu olarak kesinlikle görmez. Kadınların ezilmesine, sömürülmesine, istismar edilmesine ve ötekileştirilmesine kesinlikle karşı çıkar.” dedi.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Yılmaz konuşmasının sonunda şunları kaydetti: “Bütüncül olarak konuya yaklaşıldığında İslam’da her şeyden önce mesele bir “cinsiyet” meselesi değil, bir “insan” meselesidir. Çünkü kişinin kadın veya erkek olarak dünyaya gelmesi kader değil, takdirdir. Eğer kadın dinde, toplumda, hayatın her alanında hak ettiği yeri bulamamış ise bunun faturası dine değil, onu algılayan, anlayan ve yaşayanlara sormak gerekir. Anne, eş ve kardeş gibi birçok rolü bünyesinde barındıran dünyayı sevgi ile dolduran kadınlarımızın mağdur değil mağrur oldukları günler hepimizin arzusudur.” diyerek sohbetine son verdi.