İkinci Yozgat Potansiyelleri Paneli “Konaklarımız” teması ile Bozok Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde düzenlendi. Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın yönettiği panel, Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Filiz Sönmez, öğretim elemanlarından Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Belgin Dikmen, Öğr. Gör. Ferruh Toruk, Öğr. Gör. Nefise Yüksel ile Yozgat Belediyesi Kültür ve Sanat Danışmanı Fadime Solmaz’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Panele Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Kültür ve Turizm İl Müdürü Lütfi İbiş, Milli Eğitim İl Müdürü Saim Kuş, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, SGK İl Müdürü Nejat Deniz, Ticaret İl Müdürlüğü İbrahim Akdaş, üniversitemiz akademisyenleri ve öğrencileri katıldı.

Panelin açılış konuşmasını Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa Böyükata gerçekleştirdi. Prof. Dr. Böyükata, seri halinde devam ettirmeyi düşündükleri panelin üniversite ve şehir işbirliği açısından önemine değinerek, katılımcılara ve panelin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. 

Panelin açılışında konuşan Rektör Karacabey, konaklarımızın önemine vurgu yaparak, üniversite bünyesinde gerçekleştirilen bu tür çalışmaların kültürümüze ait değerleri hatırlamamız açısından oldukça önemli adımlar olduğunu sözlerine ekledi.

Rektör Karacabey konuşmasının devamında: “Günümüzde sadece şehirlerimizde değil köylerimizde de evlerimizi öyle mimari bir şekilde planlıyoruz ki aile bütünlüğümüzü ortadan kaldırıyor. Maalesef iki kuşağı birkaç gün bir arada barındıramayacak tarzda mimari yapılarda yaşıyoruz. Dedeyle torunu aynı mekanda buluşturamıyor ve yaşatamıyoruz. Toplumsal olarak hem gelişip hem de değişirken kendi öz kültürümüzü yaşatabilmemiz için çözümler üretmiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Panelde Öğr. Gör. Ferruh Toruk “Türk Evi Plan Tipolojisi”, Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Belgin Dikmen “Nizamoğlu ve Hayri İnal Konakları”, Yrd. Doç. Dr. Filiz Sönmez “Nostalji ve Koruma”, Öğr. Gör. Nefise Yüksel “Yozgat Konaklarında Kullanılan Süslemeler” ve Fadime Solmaz ise Yozgat Belediyesi tarafından gerçekleştirilen restorasyon uygulamaları hakkında bilgi paylaşımında bulundular. 

Öğr. Gör. Ferruh Toruk Türk evinin çeşitli tiplerini birbirine bağlayan, mekânlar arası fiziksel, sosyal ilişkiyi kuran başlıca unsurun plan olduğuna vurgu yaparak, sofasız, iç sofalı, dış sofalı, karma plan şemaları hakkında bilgiler paylaştı. Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Belgin Dikmen Anadolu’nun en eski yerleşimlerinden biri olan Yozgat’ta korunan iki konağın analizini yaparak, konakların korunması için belgeleme, veri toplama, fon oluşturma, koruma bilinci ve kültür sürekliliği sağlamaya yönelik yaptırımlara değindi. Yrd. Doç. Dr. Filiz Sönmez eskiye duyulan özlem duygusunun yansımaları ve konaklarla ilişkisine değinerek, konaklar sayesinde topluma tarih ve kültür bilincinin verilmesine yönelik yansımalardan bahsetti. Öğr. Gör. Nefise Yüksel ise korunamadığı için günümüze ulaşamamış konakların tavan, kapı, dolap vb. süslemeleri hakkında bilgi paylaşarak korunması gereken bu değerlerin özgün örneklerini sundu. Fadime Solmaz belediyenin çalışmaları ile şehre kazandırılmaya çalışılan konakların sağlayacağı faydalara değindi. 

Panelde yer alan konuşmacılara ve panel fikrini geliştirip hayata geçiren Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya Rektör Karacabey tarafından plaket takdim edildi.