08.06.2016 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamına alının Yozgat'ta proje kapsamında büyükbaş  / küçükbaş hayvancılık işletmelerinin modernizasyonu için yeni ahır / ağıl inşaatı yatırımına %50 hibe verilecek.
 
Büyükbaş işletmelerde ahır, gübre sıyırıcı, gübre çukuru, yem deposu, silaj çukuru, süt sağım odası ve soğutma sistem odası inşaatları veya bunlardan herhangi biri, küçükbaş işletmelerde ise ağıl, yem deposu ve yıkama ünitesi (koyun - keçi banyosu) inşaatları veya bunlardan herhangi biri hibe desteği kapsamında. Ahırlar serbest duraklı veya bağlı, açık veya yarı açık sistem olacak. Ağıllarda ise ağıl tipi seçiminde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri yetkili. 
 
Başvuru tarihinden en az bir yıl önce Bakanlık Türkvet veri tabanına veya Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan ve başvuru tarihinde en az 10, en fazla 49 baş anaç sığır veya en az 100, en fazla 200 baş anaç koyun - keçi kapasiteli aktif işletmesi olan gerçek ve tüzel kişiler (kolektif,  limitet ve anonim şirketler ile tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler) başvuru yapabilecek.  
 
2016 yılı için inşaat hak edişlerinde kullanılmak üzere; damızlık gebe düve birim fiyatı KDV hariç 6 bin lira ve damızlık koyun - keçi birim fiyatı KDV hariç 500 lira olarak uygulanacak. Buna göre; proje tutarı büyükbaş için 60 bin lira  - 294 bin  lira, küçükbaş için 50 bin lira – 100 bin lira arasında olacak. Bu tutarların yüzde 50’sine hibe desteği verilecek. Yatırıma alınan projeler 1 (bir) yılda tamamlanacak. Başvurular 31 Mart 2017 tarihine kadar İl Müdürlüğüne yapılması gerekmekte.