Yozgat İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ziyaattin Özdemir, bugüne kadar 6 köyde mera ıslah çalışmalarının tamamlandığını belirterek, Sorgun, Taşpınar Köyü, Sarıkaya, Koçcağız Köyü ve  Yerköy, Kördeve ve Aşağıelmahacılı köyleri olmak üzere 4 Köyde ıslah çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Özdemir ıslah çalışmalarında amaçlarının, köyde bulunan düşük verimli meraların durumunun düzeltilmesi için gübreleme, üstten tohumlama veya suni mera tesisi yapmak; düzensiz yapılan otlatmanın sisteme kavuşturulması için otlatmaya başlama ve bitirme tarihlerine riayeti sağlamak, otlatmayı otlatma kapasitesine uygun olarak yapmak; otlatmayı kolaylaştırıcı tesisler kurmak, meraya olan aşırı baskının kaldırılması için, kaba yem üretimini artırmak üzere tarla tarımı içerisinde yem bitkileri ekim alanını ve birim alana olan verimi yükselterek hayvanların kaba yem açığını gidermek suretiyle hayvan başına olan verim düşüklüğünü gidermek ve bu işlerin nasıl yapılacağı konusunda eğitim yapmak üzere bu çalışmaların planlandığını belirtti.

İl Müdürü Özdemir, "2016 yılı güz döneminde Sorgun İlçesi, Taşpınar Köyünde 1000 dekar alana 10.000 Kg, Sarıkaya İlçesi Koçcağız Köyünde 1500 dekar alana 15.000 kg ve Yerköy İlçesi Aşağıelmahacılı Köyünde 500 dekar alana 7.500 kg DAP (Diamonyum fosfat) kimyevi gübresi ile toplam 3.000 dekar mera alanında 32.500 kg gübreleme çalışması yapılmıştır. Gübreleme yapılan mera alanlarında otlatma planlaması yapılarak dinlendirilip ot verimin arttırılarak birim alanda otlatma kapasitesinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Yine bu köylerimizde yem bitkileri ekiminin yaygınlaştırılması ve kaliteli kaba yem açığının kapatılması için çiftçilerimize 6.000 kg Macar fiğ ve 600 kg yonca tohumu dağıtıldı" dedi.