Gıda, tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığının koordinasyon ve desteği ile tarımsal yeniliklerin yaygınlaştırılması amacıyla, Toprak Gübre ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü ile ortak olarak yürütülen, Mikrobiyal Gübre İle Baklagil Tohumlarını Aşılamanın Verime etkilerinin değerlendirilmesi ve çiftçilere benimsetilmesi Projesi kapsamında kapsamında, Toprak Gübre ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsünden Dr. Derya Sürek, M.Fikret Yıldırım, Dr. Nesime Cebel ve diğer uzmanlarla  Yozgat Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden teknik personelin de katılımı ile nohut ekimi yapıldı. 
       
Proje dahilinde deneme kurulan tarla 3 parsele ayrıldı. 1 parsele Rhizobium bakterisi ile aşılanan nohut ekimi, 1 parsele kimyevi gübre kullanılarak nohut ekimi, diğer parsele ise kimyevi gübre kullanılmadan nohut ekimi gerçekleştirildi. 
       
İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, "İlimizde baklagil üretimi hububattan sonra en çok tarımı yapılan tarla ürünüdür. Ancak son yıllarda üretiminde düşüklük yaşanmaktadır. Bu konuda çiftçilerimizi teşvik etmek ve baklagillerde verimli, kaliteli ve kâr sağlayan çevreyle dost, doğal kaynaklara ve çevreye zarar vermeyen uygulamalardan olan Mikrobiyal Gübre kullanılarak baklagillerdeki üretim ve verim artışını gösterecek olan bu proje uygulanmaya koyulmuştur.
       
İlimizde ekonomik olarak önem arz eden baklagil bitkilerinin her biri için etkinlikleri araştırmalarla tespit edilen Rhizobium bakterileri ile aşılama materyali veya mikrobiyal gübrelemenin yurt ölçüsünde yaygınlaştırılması ve baklagil bitkilerin gübrelenmesinde kullanılması ile büyük ölçüde ekonomik yarar sağlanması amaçlanmıştır.
       
Hasat döneminin sonunda mikrobiyal gübrenin verime etkileri çiftçi şartlarında değerlendirilerek sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Üretim sezonu boyunca bu 3 parseldeki ürünlerin gelişimi ve nodozite oluşumları gözlenecek olup hasattan sonra ise ürün verimi ölçülerek değerlendirilecektir." dedi.