Yozgat’ta çalışan aile hekimleri ve birlikte çalıştıkları 1. Basamak sağlık çalışanlarına hizmet içi eğitim verildi.

Uzman doktorlar tarafından verilen eğitimde; bebek, çocuk, ergen izlemi, kanser taramaları, astım, KOAH, inmenin erken tanısında farkındalık, yeni doğan tarama programları, obezitenin önlenmesi, sağlıklı beslenme, diyabet, böbrek hastalıkları, kas ve iskelet sistemi hastalıkları anlatıldı.

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Sağlık profesyonellerinde, sürekli eğitimin amacı topluma nitelikli sağlık hizmeti sunumunu sağlamaktır. Profesyonel yetkinliklerin ve farkındalıkların geliştirilmesi ve devam ettirilmesi isteniyorsa, sürekli eğitim gereklidir. Sağlık çalışanlarımızın,  halk sağlığını etkileyen sosyal ve teknolojik değişikliklere ayak uydurması o alandaki eğitimin sürekliliği ile mümkündür.

Etkili sağlık hizmet sunumunda gerekli bilgi, beceri ve davranış kazanmaları hizmet içi eğitim süreçleri ile sağlanabilir. Bu bağlamda hizmet içi eğitim, çalışanlarımızın hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirleme, bu ihtiyaçlara uygun programlar geliştirme, bu programları planlama, uygulama ve değerlendirme gibi kapsamlı bir çalışmayı gerektiriyor.

Yaşam boyu eğitimin bir gereği olarak verdiğimiz hizmet içi eğitimlerle, çalışanlarımıza mesleklerinde daha başarılı, üretici ve mutlu olmasını sağlayacak bilgi, beceri ve tutumlar kazandırmayı amaçlıyoruz” dedi.