Meclis Bütçe Kanun Teklifi görüşmelerinde MHP  grubu adına bir konuşma yapan Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, eğitim, tarım ve mühendislerin sorunlarını dile getirdi.

Sedef, “Öğretmen açığı Türkiye’de eğitim sisteminin kalitesini zedelemektedir. Bakanlık bünyesinde yüzde 11’e yakın norm kadro açığı bulunduğunu Bakan Bey Plan Bütçe sunumunda açıkladı. Türk Milli Eğitim sisteminin en büyük sorunlarından olan öğretmen açığı ve atanamayan öğretmenler meselesi eğitim sistemimizin akıbeti açısından düşündürücüdür. Atanamayan öğretmenlerin tamamının kademeli olarak atanmasını sağlayacak şekilde kadro ihdası yapılması gerekmektedir. 2011’de kaldırılan sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına tekrar geçilmiştir. Bunun tekrar başlatılması geçmişte yaşanan mağduriyetlerin yine yaşanmasına sebep olabilecektir. Sözleşmeli öğretmenlik güvencesiz bir sistemdir. Sözleşmeli öğretmen istihdamıyla amaçlanan kalkınmada öncelikli yörelerdeki öğretmen ihtiyacının karşılanması ise; bu sorunun çözümü sözleşmeli öğretmen istihdamı yerine, ekonomik teşvik ve benzeri yöntemlerle bu bölgelerde çalışma cazip hâle getirilebilir. Aynı öğretmenler odasında, özlük hakları farklı öğretmenler oluşturuluyor. Bu yöntem geçmişte de denendi ve verim alınamadığı gerekçesiyle vazgeçildi. Bu sebeple sözleşmeli öğretmen istihdamından vazgeçilmelidir. Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan öğretmenlerimize maaş karşılığı dışında, girdikleri ders saati ve tuttukları nöbet için ek ders ücreti ödemesi yapılmaktadır. Her ne kadar öğretmen maaşlarına ek olarak girdiği ders saatine göre ödeme yapılsa da ek ders alımı belirli bir saate kadar uyarlanmış ve sınırlandırılmıştır. Bu konuda bir esneklik sağlanması, yaptığı işin karşılığını alamayan öğretmenlerimizin en azında ek ders ücretleri konusunda biraz daha desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

LMühendislerin atama sorununa dikkat çeken Ethem Sedef,  unutulan mühendislere için somut adım atılması gerektiğine vurgu yaptı.

Sedef, “Bir diğer konu ise ziraat mühendisi, veteriner hekim ve gıda mühendislerinin atama problemleri. Bu kişilerin istihdam edilmesine sadece bir işsizlik ve istihdam sorunu olarak bakamayız. Bu konu aynı zamanda hükümetin gıda güvenliğine yaklaşımını da ortaya koymaktadır. Söz konusu gençlerimiz gıda güvenliğini artırmak ve daha sağlıklı ürünlerin üretilmesine, tüketilebilmesine imkân tanımak için eğitim almıştır.  Devlette devamlılık esastır; devlet milleti için vardır. Bu açıklamadan sonra umutlanan mühendis kardeşlerimiz bir an önce somut adımlar beklemektedir” diye konuştu.

Çiftçinin temel girdileri üzerindeki vergi yükünün kaldırılması gerektiğine vurgu yapan Ethem Sedef, “Ürettikçe zarar eden çiftçi girdi fiyatlarındaki artışa yetişemeyince üretimden kaçmaktadır. Bu nedenle Türkiye birçok tarım ürününü ithal ederken arazilerimiz ise boş durmaktadır. Tarımsal üretimdeki bu yüksek girdi fiyatları nedeniyle üretim maliyetleri yükselmekte, Türk çiftçisi yabancı ülkelerin üreticileriyle rekabet edememektedir. Çiftçimizi desteklememiz, köylerimizin boşalmasını engellememiz gerekmektedir. Seçim Bölgem Yozgat’ta bu durumu canlı canlı yaşıyoruz. Köylerimiz boşalıyor.  Şehir merkezleri ve büyükşehirlere yaşanan bu göçü durdurabilmenin yolu da tarımdaki yüksek girdi maliyetlerini düşürmek olacaktır. Çiftçimize sağladığımız mazot desteği yerine, tarımda kullanılan mazot, özel tüketim vergisinden muaf tutulsa olmaz mı? Bizce, tarımda kullanılan mazotun özel tüketim vergisinden muaf tutulması, şuan var olan mazot desteğinden daha fazla çiftimize katkı sağlayacaktır. Üretim maliyetlerinin düşürülmesinde öncelikle yapılacak olan üretimin temel girdileri, mazot, gübre, ilaç, tohum, fide, fidan, yem ve tarımsal elektrik üzerindeki vergi yükü kaldırılmalıdır. Tarımsal destekler artırılarak devam etmelidir” şeklinde konuştu.