Anadolu Aydınlar Ocağı tarafından Yozgat'ın Boğazlıyan İlçesi Kaymakamı Kemal Bey ölümünün 100. yılında mezarı başında andı.

Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, yaptığı konuşmada, “Kaymakam Kemal bey milli bir şehit, kurtuluş savaşımızın alevlenmesinde milli bir kıvılcımdır. Onun şehadetinin ve bağımsızlığa giden yolda kurtuluş savaşımızın ilk adımlarının atıldığı 100. yılı yaşarken, bu milletin mahkum edilemeyeceği, yok edilemeyeceği, ilk insanlık tarihinde var olduğu gibi, son insanlık tarihine kadar var olacağı Türk’ün genetik yazılımlarında ortaya konmuştur. Bundan sonra da asla şüphemiz yoktur ki, Türklüğün büyük medeni özellikleri ve büyük medeni kabiliyeti, bundan sonraki gelişimi ile de Türkiye Cumhuriyeti devletinin ufuklarında yepyeni bir güneş gibi doğacak ve dünyamızı sonsuza dek aydınlatacaktır.

Ülkemizi ve İstanbul’u işgal eden mağrur emperyal devletlerin mağrur komutanları ülkemizin şanlı sancağını selamlayarak, geldikleri gibi gitmişlerdir. Kaymakam Kemal ve benzeri birçok masum vatan evladının canına kıyılmışsa da, fertler ölür millet yaşar. bir Kaymakam Kemal ölür bin Kaymakam Kemaller doğar. Büyük Atatürk 14 Ekim 1922’de TBMM’nde çıkmasını sağladığı özel bir kanunla Kaymakam Kemal Beyi milli şehit ilan etti” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından edilen dualarla tören sona erdi.