İlçe ve köylerde yaşanılan, karşılaşılan sorunlarla bu sorunlara ilişkin çözümlere ulaşmadaki mesafenin kısaltılması, kamu kaynaklarının etkin kullanılması, bürokratik engellerin kaldırılması ve çözüme ilişkin süreçlerin hızlandırılmasına yönelik planlanan “İlçe ve Köyler Yatırım İzleme ve Değerlendirme Toplantıları” Kurban Bayramından sonra başlayacak.
 
20 Eylül 2016 tarihinde Boğazlıyan ve Yenifakılı ilçeleri ile başlanılacak olan toplantı, belirli aralıklarla tüm ilçelerde devam edecek.
 
Vali Kemal Yurtnaç, bu doğrultuda il genelinde yönetim, ekonomi, eğitim, sağlık, sosyal yardım, kültür, turizm, kırsal kalkınma, çevre ve şehircilik ve diğer altyapı işleriyle ilgili kamu hizmet ve yatırımlarının yerel ihtiyaçları karşılayacak biçimde yürütülmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve bu suretle vatandaş memnuniyetini artırmayı amaçladıklarını söyledi.
 
Bu amacı gerçekleştirebilmek için ilçelerde il’deki yatırımcı kuruluşlar ile köy muhtarlarının, il genel meclisi üyelerinin, ilgili belediye başkanlarının ve ilçe kaymakamının katılacağı yatırım izleme ve değerlendirme toplantıları yapılacağını belirten Vali Yurtnaç, “Yozgat Valiliğince gerçekleştirilecek olan ilçe ve köyler yatırım izleme ve değerlendirme toplantılarında belirli hedeflerimiz var. Bu hedefler, ilçeler düzeyinde bir yıl önceki çalışma ve yatırım programı uygulamalarının sonuçlarının gözden geçirilmesi, ilçede devam etmekte olan kamu yatırımlarına ilişkin durum değerlendirilmesi, kamu hizmet ve yatırımlarının gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkan ya da çıkması muhtemel sorunların tespit edilmesi ve bu sorunlara ilişkin çözüm yollarının görüşülmesi, il ve ilçe düzeyinde birden çok paydaşın işbirliğini gerektiren kamu yatırım ve hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde gerekli koordinasyonun sağlanması, yerelde kamu hizmet ve yatırımlarına ilişkin vatandaş memnuniyetinin gözlemlenmesi ve bu memnuniyet oranının artırılmasına yönelik tedbirlerin görüşülmesi, yapılan değerlendirme toplantıları doğrultusunda 2017 yılına ilişkin ilçeler çalışma programlarının ve yeni yatırımlarının öncelik sırasına göre belirlenmesi, bölgenin geleceğine ilişkin perspektifler konusunda görüşlerin alınmasıdır” dedi.
 
Proje kapsamında gerçekleşecek olan toplantılarda;
Bozok Üniversitesi Rektörü (Merkez İlçe ve Yüksekokul bulunan ilçelerde), İlgili Vali Yardımcısı, İl Genel Meclis Başkanı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, İl Milli Eğitim Müdürü, İl Kültür ve Turizm Müdürü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, ÇEDAŞ Müessese Müdürlüğü Yetkilisi, Telekom Müessese Müdürlüğü Yetkilisi, SGK İl Müdürü, İŞ- KUR İl Müdürü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü, İl Sağlık Müdürü, Halk Sağlığı İl Müdürü, Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri, İl Gıda, Tarım  ve Hayvancılık Müdürü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü, Orman ve Su İşleri Şube Müdürü, Orman İşletme Müdürü, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme  Kurumu İl Koordinatörü, Yozgat KOSGEB Merkez Müdürü, ORAN  Kalkınma Ajansı Yozgat  YDO Birim Koordinatörü, DSİ 123. Şube Müdürü ve Karayolları 65. Şube Şefi toplantılarda hazır bulunacak.
 
İlçelerde ise, İlçe Kaymakamı, İlçe Belediye Başkanı, Belde Belediye Başkanları, Köy Muhtarları, İlçe ve İl Genel Meclis Üyeleri, Bakanlıkların İlçe Düzeyindeki teşkilatı bulunan Müdürlüklerin temsilcileri toplantılara katılım sağlayacaktır.