Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü personeline sağlık taraması yapılırken, ardından konferans salonunda sunum yapılarak iş sağlığı ve iş güvenliği anlatıldı.

Çalışanların çalışma ortamlarında başına birçok üzücü olayın gelebileceğini kaza ve yaralanma esnasında korunma prensipleri tekniklerinin uygulanmasından örnekler vererek katılımcı çalışanlar bilgilendirildi. Eğitim, çalışanların sağlıklı koruma tedbirleri ile ortadan kaldırma, meydana gelen zararların derecelerini bilimsel ve etik yollarla tespit etme ve değerlendirme, iş kazalarını önleme, acil durumlarda nelerin yapılması gerektiği, verimli çalışma metotları ve genel iş güvenliği kuralları konuları işlendi.

Eğitim semineri sunum ve slayt programının ardından sağlık taramalarının yapılmasıyla sona erdi.