Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından hazırlanan uluslararası hakemli ilk yayın olan Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi’nin (TSBD) birinci sayısı yayınlandı.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, nitelikli eğitim ve öğretimin yanında bilimsel çalışma ve akademik yayınlara da büyük önem verdiklerini söyledi. Bu kapsamda üniversite bünyesinde, akademisyenlerin yaptığı bilimsel çalışmaların yayınlanabileceği ulusal ve uluslararası hakemli dergilerin sayısını artırmayı hedeflediklerini bildiren Rektör Karacabey, “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz tarafından uluslararası hakemli, elektronik ve basılı akademik bir dergi olarak hazırlanan Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi’nin yayın hayatına başlamasının mutluluğunu yaşıyoruz. ‘Türkiye’de Siyasal Hayat ve Kurumlar’ teması ile ilk sayısını yayınlayan dergimizin, bu alanda çok önemli bir ihtiyaca cevap vereceğine inanıyorum.” dedi.

Akademik çalışmaların yayınlanmasına olanak vermesi bakımından dergi yayıncılığının önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Karacabey, şunları söyledi: “Dergimizin ortaya çıkmasında emeği geçen ve katkı sağlayan yayın kurulu, danışma kurulu, hakemler ve yazarlarımıza teşekkür ederim. Siyaset bilimi alanına ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sağlayacak Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi, özgün ve orijinal çalışmalara yer vermektedir. Derginin Bilim ve Danışma Kurulunda ulusal ve uluslararası alanda önemli isimler yer almaktadır.”

Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Saçmacı da TSBD’nin fakültenin ilk dergisi olduğunu hatırlatarak; gelecekte hem üniversitenin hem de fakültenin gelişimine önemli katkısı olacağını dile getirdi.

Dergi Editörü Doç. Dr. Yunus Yoldaş ise üniversitede siyaset ve sosyal bilimler alanında önemli bir yere sahip olacak derginin, yılda iki kez yayınlanacağını ve Bozok Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Türkçe, İngilizce ve Almanca sayfalarını süreli yayın olarak mart ve eylül aylarında yayınlanan derginin web adresini aşağıdaki linkten ziyaret edebilirsiniz: http://iibfdergi.bozok.edu.tr/