Karaman Yarınlar İçin El Ele Derneği Koordinatörlüğünde hazırlanan SORGED Sorgun Gençlik Derneği ve Eski Avrupa Gönüllü Hizmeti Gönüllüleri Gençlik Derneği ortaklığında hazırlanan Erasmus + Gençlik Programı KA347 Politika Reformuna Destek - Yapılandırılmış Diyalog programı kapsamında "Yerel Yönetimler ve Gençlik Bölgesel Eğitimleri ve Zirvesi" adlı proje Türkiye Ulusal Ajans tarafından kabul edildi.

Projenin amacı; Türkiye'de ki gençlerde aktif katılım ve aktif vatandaşlık kavramlarının desteği ile yerel yönetimlere katılım konusunda gençlerin bilgi, beceri ve tutumlarında pozitif değişim yaratmak ve gençlerin katılımının önemini bizzat gençlerin kendisi tarafından politika yapıcıların kendisine ulaşmasını sağlamak ve katılımcı gençlerin uzun dönemde yerel yönetici olabilmelerini sağlamak.

Proje 3 ilde uygulanacak.
Projenin eğitimleri Karaman, Yozgat ve İzmir illerinde gerçekleştirilecek. Eğitim programının teması Yerel Yönetimler, Aktif Vatandaşlık (Avrupa Vatandaşlığı da dâhil olmak üzere) ve Gençlik Katılımı üzerine olacak. Projeye toplamda 110 genç katılım sağlarken, eğitimlerin tamamlanmasından sonra Ankara’da 110 gencin katılımıyla geniş kapsamlı bir Zirve programı yapılacak. Zirve programına Yerel yöneticiler, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nden yöneticiler, Türkiye Büyük Millet Meclisinden Milletvekilleri, Bakanlar, Bakan Yardımcıları ve Müsteşarlar davet edilecek.

Projenin, Türkiye'de Yerel Yönetimler ve Gençlik üzerine yapılacak bu çalışma gençleri olumlu yönden etkileyeceği belirtilirken, Türkiye'de yerel yönetimleri ve aktif katılım üzerine yapılan çalışmaları yakından görme ve bu konu üzerine söz sahibi olma konusunda gençlerde olumlu etki yaratacağını düşünülüyor.
Yapılan eğitimler sayesinde gençler hem yerel yönetimler, aktif vatandaşlık, aktif katılım konularında bilgi ve farkındalığı arttıracaklar hem de çevrelerine bu etkiyi yayma fırsatı yakalayacaklar.