Yozgat Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Yozgat Devlet Hastanesine yeni alınan mobil diyaliz cihazı ile 3.Basamak Genel Yoğun Bakımın içinde diyaliz yapılabilecek. Yoğun Bakımda sağlık çalışanları diyaliz eğitimlerini tamamladı. Yoğun bakımın içinde artık diyaliz hizmeti verilmeye başlandı.

Yozgat Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Op. Dr. İsmail Kurca yaptığı açıklamada; "Yoğun bakımda en çok görülen sorunlardan birisi de nefrolojik sorunlardır. Yoğun bakımda yatan hastaların çoğunda böbrek fonksiyonlarında ani bozulmamalar meydana gelir. Yoğun bakım hastalarına bakıldığında, %70 oranında akut böbrek yetmezliği, %7 sinde kronik böbrek yetmezliği yine %7 sinde üriner sistem enfeksiyonları, %6 sında ise elektrolit dengesizlikleri görülmektedir. Yoğun bakımda ani gelişen akut böbrek yetmezliği tedavisinde hastalara diyaliz tedavisi yapılır. Travma, enfeksiyon gibi faktörlerin sebep olduğu böbrek yetmezliği geçici olabileceği gibi, kalıcı da olabilir. Burada önemli nokta yoğun bakım hastalarında gelişen böbrek yetmezliğinde diyaliz yapmaktır. Diyaliz tedavi olmazsa, böbrek yetmezliğine kadar gidebilecek ciddi bir durumdur.
 
Yozgat Devlet Hastanemizde bir yıldır hizmet veren 3.Basamak Genel Yoğun Bakımızda diyalize girmesi gereken hastalarımızın olması nedeniyle, mobil diyaliz cihazı alımı yaptık, sağlık çalışanlarımız eğitimlerini tamamladılar. Yoğun bakımızda diyaliz hizmeti verilmeye başlandı. Gece gündüz emeklerini esirgemeyen, tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.