Yozgat İl Genel Meclisi Kasım ayı ikinci oturumu gerçekleştirildi. İl Özel İdaresi Salonu’nda Halil Şahbaz başkanlığındaki toplantı da İl Özel İdaresi’nin büyük ortağı olduğu Yozgat Otelcilik İnşaat Taahhüt Tarım ve Hayvancılık, Jeotermal Kaynakları San. Ve Tic. A.Ş.’nin sermaye artırımı karara bağlandı. 

Açılış, yoklama ve yazılı önergelerin okunmasının ardından İl Özel İdaresi’nin 2017-2018-2019 yılları Gelir-gider hazırlık bütçesinin yer aldığı maddenin görüşülmesine geçildi. Hazırlık bütçenin belirlenmesi ve üzerinde çalışmalar yapılması amacıyla Plan ve Bütçe komisyonuna gönderilmesi oy birliği ile karara bağlandı. 

SERMAYE VE HİSSE ORANI ARTTI 
İl Özel İdaresi’nin büyük ortağı olduğu Yozgat Otelcilik İnşaat Taahhüt Tarım ve Hayvancılık, Jeotermal Kaynakları San. Ve Tic. A.Ş.’nin sermaye artırımı görüşüldü. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Dursun Tuncer, Başkan Yardımcısı Ali Ünlü, üyeler Tayfun Demirel, Kudret Alpkoçak, Adem Darımla ve Ümit Şahbaz’ın hazırladığı rapor okundu. 

Raporda, “İdaremizin %89,9375 hisse oranı ile ortağı bulunduğu Yozgat Otelcilik İnşaat Taahhüt Tarım ve Hayvancılık, Jeotermal Kaynakları San. Ve Tic. A.Ş.’nin 96 bin TL olan sermayesinin, günün şartlarına uygun hale getirilmesi, yeni girişim ve yatırımların finansmanında kullanmak üzere sermaye artışına gidilmek üzere, şirket ortaklarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 461. Maddesi gereğince rüçhan haklarını kullanıp, kullanmayacakları sorulmuş olup, büyük sermaye sahiplerinden Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.’nin 31 Ekim 2016 tanih ve E. 8373, Taksim Otelcilik A.Ş.’nin 10 Ekim 2016 tarih ve 886 sayılı, küçük ortaklardan Yozgat Belediye Başkanlığı’nın 10 Ekim 2016 tarih ve 176504 sayılı, Sorgun Belediye Başkanlığı’nın 5 Ekim 2016 tarih ve 3156 sayılı yazıları ile rüçhan haklarını kullanmayacaklarını, diğer 13 adet küçük ortakların ise yazılara cevap vermediği tespit edilmiştir. 

Şirket sermayesi içerisindeki idaremiz payının %89,9375 hisse oranının olduğu, söz konusu şirketin daha aktif bir şekilde çalışması, sermayesinin güncellenmesi, yeni yatırım ve girişimlerde bulunulması için 96 bin TL’lik sermayesinde tadilat yapılarak 1 milyon TL’ye çıkarılmasının zorunlu hale geldiği, diğer ortakların sermaye artışına katılmaması sebebi ile İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü aracılığı ile Bakanlar Kurulu’ndan izin alındıktan sonra, sermaye artışından kaynaklanan 904 bin TL’lik sermaye artışının Yozgat İl Özel İdaresi tarafından taahhüt edilip, ödenmesi sureti ile sermaye artışı yapılması, bu sermaye artışı sonrasında Yozgat Otelcilik İnşaat Taahhüt Tarım ve Hayvancılık, Jeotermal Kaynakları San. Ve Tic. A.Ş.’nin 1 milyon liralık sermaye içerisindeki idaremiz hisse oranının %99,034 olarak yeniden belirlenmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür” denildi. 

Yapılan oylamanın ardından sermaye ve hisse oranının artırımına oy birliği ile karar verildi.