Bozok Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan üç ayrı proje TUBİTAK tarafından kabul edildi.

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Selda Daler danışmanlığında ve Burçin Bayoğlu yürütücülüğünde gerçekleştirilen "Farklı Düzeylerde Kireç İçeren Ortamlarda PGPR Uygulamalarının Bazı Amerikan Asma Anaçlarında Demir Alımı ve Kök Gelişimi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi”, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Tuğba Kılıç Danışmanlığında ve Burcu Can yürütücülüğünde gerçekleştirilen “Bitki Büyümesini Teşvik Edici Rizobakterilerin Yağ Gülü (Rosa damascena Mill) Çeliklerinin Köklenmesi Üzerine Etkileri” ve Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Cüneyt Civelek Danışmanlığında ve Serap Karakoç yürütücülüğünde gerçekleştirilen “Domates Alg Uygulamalarının Verim ve Kalite Üzerine Etkileri” isimli proje başvuruları TÜBİTAK 2209 -Üniversites Yurt İçi / Yurt Dışı Araştırma Projeleri Programı-A kapsamında kabul edildi.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, danışman öğretim elemanları ve TUBİTAK projesi kabul edilen öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey’i makamında ziyaret ederek projeye ilişkin bilgiler verdi. Rektör Karacabey’de öğrenciler tarafından hazırlanan projelerin TUBİTAK tarafından kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek öğrencileri kutladı.